Micro Credit Albania

  • Social Links:

Overview

  • Sectors Accounting / Finance
  • Posted Jobs 0
  • Founded Since 2014

Company Description

Micro Credit Albania eshte Institucion Financiar Jobankar, i licencuar nga Banka e Shqiperise.

Jemi shoqeria e parë financiare e cila u krijua për t’iu ardhur në ndihmë individëve për të plotësuar nevojat e tyre minimale. Që në momentin e krijimit, kemi dhënë kontributin tonë në rritjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, duke u bërë pjesë në investimin e tyre. MCA është një shoqëri financiare e cila analizon më së miri nevojat e individëve duke iu plotësuar çdo kërkesë.

Bottom Promo
Bottom Promo